Alzina surera

L’alzina surera (Quercus suber) és un arbre perennifoli fàcilment identificable per la seva escorça gris i rugosa, de la qual s’extreu el suro. Quan això passa, hi queda un «tronc nu» de color vermellós. És de la família de les fagàcies i originari de la mediterrània occidental.

  • Port: Normalment, l’alzina surera fa entre 5 i 15 metres d’alçada, però se’n poden trobar exemplars molt vells de fins a 20 metres. El diàmetre del tronc fa entre 0,5 i 1,5 m.
  • Fulles: Són perennes i de forma ovalada, lleugerament denticulades. La seva llargada va entre 3 i 7 cm.
  • Flors: Igual que l’alzina, en presenta de diferents segons si són masculines o femenines. Les masculines són molt abundants i s’agrupen en aments.
  • Boscos: Forma agrupacions forestals, anomenades suredes, a les terres baixes, especialment del litoral, sobre terrenys silicis i zones assolellades.
  • Usos: A causa de la seva escorça característica, l’alzina surera s’ha explotat molt forestalment i s’ha afavorit la seva expansió. És una de les espècies més valuoses i característiques del Mediterrani.
Alzina surera
Port de l'alzina surera
Port de l'alzina surera. Autoria: Joergsam (CC BY-SA 3.0)
Escorça de l'alzina surera
Escorça de l'alzina surera. Autoria: Tangopaso (Public Domain)
Escorça pelada de l'alzina surera
Escorça pelada de l'alzina surera. Autoria: Mick Stephenson mixpix (CC BY-SA 3.0)
Fulles de l'alzina surera
Fulles de l'alzina surera. Autoria: Fritz Geller-Grimm and Felix Grimm (CC BY-SA 2.5)
Flors masculines de l'alzina surera
Flors masculines de l'alzina surera. Autoria: Natalia Tsymbalova a Natusfera (CC BY-NC 3.0)
Calendari fenofases de l'alzina surera
Fenofase 1
Sense flors en l'alzina surera
Fenofase 2
Inici de la floració en l'alzina surera
Fenofase 3
Plena floració en l'alzina surera
Fenofase 4
Glans visibles sense madurar
Fenofase 5
Glans madures
Diapositiva anterior
Diapositiva siguiente

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Related Posts

Himenòpter polinitzant la flor d'una malva comuna. Font: Jose Luís Ordoñez.

Està desapareixent la primavera?

Vivaldi va composar els seus quatre concerts de Les quatre estacions pels voltants de l’any 1721. En aquell moment estava molt clara la separació en quatre blocs