Objectius

RitmeNatura busca ciutadans amants de la naturalesa que vulguin aprendre a fer observacions fenològiques i ajudar els científics a estudiar els impactes del canvi climàtic sobre les plantes i els animals.

Si t’agrada observar la natura, ajuda’ns a seguir el ritme cíclic de les estacions i els canvis que els éssers vius experimenten. Només has d’escollir alguna planta o alguna zona en particular que vulguis seguir i observar-la detingudament al llarg del pas de les estacions. Hauràs d’anotar la data en que les espècies que segueixes pateixen canvis: migracions de les aus, floració de les plantes, maduració de fruits, hivernacions, caiguda de fulles, etc. i registrar les observacions al nostre projecte d’iNaturalist.

Temps d'hivern

A RitmeNatura.cat trobaràs informació sobre els cicles de vida de les espècies que t’ajudarà en l’observació fenològica, així com guies d’observació i rodes fenològiques per facilitar-te el seguiment, de manera que podràs aprendre a observar i fins i tot convertir-te en un veritable observador professional.

Les teves observacions informaran a científics i gestors sobre els canvis que poden estar succeint com a conseqüència del canvi climàtic. Observar la natura és divertit i, a més, pot ser de gran ajuda!

Els canvis en el ritme de la natura donen molta informació als científics dels efectes que el canvi climàtic produeix sobre els ecosistemes naturals.
Migració a la tardor

Què és la fenologia?

La fenologia és la ciència que estudia les fases del cicle vital dels éssers vius i com les variacions estacionals i interanuals del clima les afecten.

El seu estudi no pot ser realitzat per sensors automàtics, i es basa en l’observació periòdica de l’entorn. Experts i voluntaris anoten les dates en que es produeixen canvis en els cicles biològics de les espècies (fenofases), com la data de floració de les plantes o els cicles migratoris de les aus.

La fenologia estudia els canvis clau estacionals en les plantes i els animals, tals com la floració, l’aparició d’insectes o la migració de les aus. El moment i la durada dels estadis fenològics particulars varia segons els anys depenent de la situació meteorològica. Per aquest motiu, les fenofases d’espècies sensibles es poden relacionar amb les variacions de les condicions climàtiques i ambientals.

Per poder fer aquesta relació i garantir unes conclusions científiques completes i vàlides es necessiten sèries temporals llargues, homogènies, validades i ben repartides geogràficament per tot el territori. RitmeNatura vol crear una comunitat d’observadors fenològics que ajudin a complementar les xarxes d’observació fenològica de Catalunya i d’Europa. Com més observadors siguem, més àmplia serà la cobertura territorial, temàtica i temporal de les observacions.

Gràcies a la fenologia podem estudiar i avaluar els efectes dels canvis climàtics i les estratègies de les espècies per adaptar-se. En el cas d’espècies cultivades, la fenologia pot millorar la gestió i la productivitat dels cultius.