Espècies a observar

RitmeNatura és un observatori ciutadà que busca entendre com s’estan modificant amb el canvi climàtic tots els cicles vitals de la natura que ens envolta. Per tant, hi és benvinguda l’observació fenològica de gairebé qualsevol espècie, però l’observatori té algunes espècies autòctones recomanades i un seguit de condicionats a tenir en compte a l’hora d’escollir quina espècie observar:

  • Ha de patir canvis evidents en el seu cicle al llarg de l’any: Lògicament, si el que mirem és com canvia el ritme d’una espècie amb el temps, no observarem aquelles que les tenim sempre amb nosaltres i es mantenen pràcticament igual al llarg de tot l’any. Per exemple, no complirien aquest criteri els animals que es troben al nostre territori durant les 4 estacions i no fan cap tipus de migració, hibernació, metamorfosi, dormició, etc. o organismes de metabolisme molt lent com els líquens o alguns fongs.
Els animals migradors, els insectes que fan metamorfosi i els arbres que treuen flors, fruits o els hi cauen les fulles són bons exemples d'organismes observables. Autoria imatges: Israel González, David Gispert, Anna M. i Jan Martin
No s'haurien de penjar a RitmeNatura observacions d'espècies que es troben tot l'any i/o tenen un cicle molt lent com els líquens o els fongs. Tampoc de plagues urbanes com els coloms o les gavines. Autoria imatges: Ivan661, David Gispert, Meri Solano i Bruno_08
  • Les plantes dins d’un test no serveixen: Els organismes vegetals que es troben plantats dins de testos estan més condicionats per l’adob que se’ls hi posa o el reg que se’ls dona que no pas pel canvi climàtic. Per tant, no serien organismes vàlids per fer-ne observacions fenològiques.
  • Millor autòctones que al·lòctones: Tot i que l’observació fenològica d’espècies introduïdes o exòtiques no és incorrecta, és preferible observar com canvien els cicles de les espècies autòctones, ja que en molts casos són les que estan menys adaptades al canvi climàtic i, per tant, els seus cicles vitals s’hi veuran més modificats.

Espècies recomanades

Clica a l’espècie que t’interessi per accedir a la seva fitxa detallada i aprendre sobre la morfologia de les seves estructures i les seves fenofases: