Així és el navegador de cartografia digital de Barcelona Reconnecta

El navegador de cartografia digital de Barcelona Reconnecta permet consultar molta informació fenològica de la ciutat de Barcelona. Font: RitmeNatura

Els projectes de ciència ciutadana haurien de caracteritzar-se, entre altres coses, per la seva adhesió al moviment de ciència oberta o Open Science. És a dir, la seva recerca associada (metodologia, resultats, conclusions, etc.) hauria de ser accessible a tots els nivells de la societat del coneixement. Per definició, les iniciatives de participació social de la […]