Roure martinenc

El roure martinenc (Quercus humilisQuercus pubescens) és un arbre caducifoli mitjà de la família de les fagàcies. Pot arribar a fer fins a 25 m d’alçada. Se’l considera el roure per excel·lència dels països submediterranis. A Catalunya es troba a l’estatge de muntanya mitjana. A les zones de transició és fàcil confondre’l amb el roure de fulla gran, amb el qual pot hibridar-se fàcilment. És una espècie amenaçada i està catalogada com a vulnerable.

  • Fulles: Són caduques, tot i que moltes romanen seques a l’arbre gran part de l’hivern (fulles marcescents). Presenten els marges lobulats i la seva llargada arriba fins als 12 cm. De joves són altament peludes en ambdues cares i, posteriorment, només al revers.
  • Flors: Com tots els roures, és una espècie monoica i, per tant, cada individu té flors masculines i femenines però per separat. Les masculines es disposen en aments pènduls i les femenines estan envoltades d’un involucre d’on tan sols sobresurten els estils.
  • Fruit: La gla té forma d’ou (ovoide) allargat i molt escarpat, amb un peduncle curt i pelut. Està cobert per una cúpula amb escames molt cenyides.
  • Usos: Històricament s’ha utilitzat la seva fusta per fer carbó i actualment s’utilitza com a llenya de cremar.
Roure martinenc
Port del roure martinenc
Port del roure martinenc. Autoria: Gianni Careddu (CC BY-SA 4.0)
Escorça del roure martinenc
Escorça del roure martinenc. Autoria: Stefanst (CC BY-SA 3.0)
Fulles del roure martinenc
Fulles del roure martinenc. Autoria: Gianni Careddu (CC BY-SA 4.0)
Calendari de les fenofases del roure martinenc
Fenofase 1
Roure martinenc sense fulles
Fenofase 2
Brot de les primeres fulles del roure martinenc
Fenofase 3
Ple recobriment de fulles del roure martinenc
Fenofase 4
Inici de la senescència de les fulles del roure martinenc
Fenofase 5
Plena senescència de les fulles del roure martinenc
Fenofase 6
Caiguda de les fulles del roure martinenc
Diapositiva anterior
Diapositiva siguiente

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Related Posts

Himenòpter polinitzant la flor d'una malva comuna. Font: Jose Luís Ordoñez.

Està desapareixent la primavera?

Vivaldi va composar els seus quatre concerts de Les quatre estacions pels voltants de l’any 1721. En aquell moment estava molt clara la separació en quatre blocs