Presentem els resultats de PhenoTandem!

El 18 de desembre es presentaran els resultats de PhenoTandem. Font: RitmeNatura
El 18 de desembre es presentaran els resultats de PhenoTandem. Font: RitmeNatura

PhenoTandem és una campanya especial de l’observatori ciutadà RitmeNatura que busca unir imatges de satèl·lit d’alta resolució amb observacions fenològiques tradicionals fetes per voluntaris i voluntàries sobre el terreny durant aquest 2020. L’objectiu a llarg termini és ‘entrenar’ els satèl·lits per a que puguin realitzar observacions fenològiques en llocs de difícil accés per si sols.

Per tant, harmonitzem els nous productes de fenologia derivats del satèl·lit òptic d’alta resolució (Sentinel-2) amb les tradicionals observacions fenològiques in situ fetes per voluntaris. Com que el què s’observa in situ actualment no sempre es pot percebre des de l’espai, la innovació consistia en co-dissenyar amb científics ciutadans un nou protocol que permetés que les observacions in situ interoperessin amb productes de teledetecció. Això ha potenciat la distribució espacial dels productes de fenologia derivats de teledetecció sensibles als efectes del canvi climàtic a la natura alhora que ha augmentat la qualitat de les dades mitjançant validacions in situ.

El satèl·lit Sentinel-2 recull dades des de l'espai que posteriorment es combinen amb les dades ciutadanes a través del projecte PhenoTandem. Font: European Space Agency (ESA)
El satèl·lit Sentinel-2 recull dades des de l’espai que posteriorment es combinen amb les dades ciutadanes a través del projecte PhenoTandem. Font: European Space Agency (ESA)

Finalitzada la tardor, és el moment d’analitzar les dades dels ciutadans i veure com es corresponen amb les imatges de satèl·lit. Per això, el proper divendres 18 de desembre presentarem els resultats preliminars d’aquest anàlisi. La sessió tindrà dues parts, una oberta al públic (presentació del projecte i dels resultats) i una altra reservada només per a les persones voluntàries que han participat en el projecte (sessió de co-disseny). L’esdeveniment serà online a través de la plataforma GoToMeeting i cal inscriure’s.

Dia: Divendres, 18 de desembre de 2020

Hores:
10 – 11 h: Presentació del projecte i dels resultats preliminars (obert al públic)
11 – 12 h: Sessió de codisseny per a l’anàlisi del protocol i de la sostenibilitat del projecte (reservada al voluntariat)

altres notícies