Freixenedes

En aquesta categoria general s’inclouen dues espècies, el freixe de fulla granfreixe comú europeu o freixe de fulla ampla (Fraxinus excelsior) i el freixe de fulla petita, freixe de fulla estreta o freixe de riu (Fraxinus angustifolia), la morfologia de les quals és molt similar. Són arbres caducifolis d’escorça llisa i grisenca, tot i que aquesta es clivella en les edats adultes. Formen boscos humits coneguts com a freixenedes.

  • Fulles: Són oposades i caduques, compostes per 7-11 folíols que presenten forma allargada i marge dentat. Tenen nervació pinnada i són sèssils i de color verd. A la tardor no prenen cap color característic de l’estació.
  • Flors: Són molt simples, amb dos estams i un pistil bífid. La sexualitat és complexa. Es consideren plantes monoiques (amb individus masculins i femenins per separat, però en el mateix individu), no obstant és freqüent que en un peu avortin els òrgans masculins o femenins, resultant peus dioics. Pot ser que la sexualitat d’un peu sigui diferent en anys diferents. Les flors s’agrupen en inflorescències de tipus panícula. Són pol·linitzades pel vent.
  • Fruit i llavors: Els fruits són sàmares aplanades de 2,5 a 4,5 cm i tenen una ala membranosa. Cada fruit sols té una llavor.
Freixe
Port del freixe
Port del freixe. Autoria: Willow (CC BY-SA 3.0)
Escorça del freixe
Escorça del freixe. Autoria: Ikai (CC BY-SA 3.0)
Fulles del freixe
Fulles del freixe. Autoria: HedwigStorch (CC BY-SA 3.0)
Calendari de les fenofases dels freixes
Fenofase 1
Freixes sense fulles
Fenofase 2
Brot de les primeres fulles dels freixes
Fenofase 3
Ple recobriment de fulles dels freixes
Fenofase 4
Inici de la senescència de les fulles dels freixes
Fenofase 5
Plena senescència de les fulles dels freixes
Fenofase 6
Caiguda de les fulles dels freixes
Diapositiva anterior
Diapositiva siguiente

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Related Posts

Himenòpter polinitzant la flor d'una malva comuna. Font: Jose Luís Ordoñez.

Està desapareixent la primavera?

Vivaldi va composar els seus quatre concerts de Les quatre estacions pels voltants de l’any 1721. En aquell moment estava molt clara la separació en quatre blocs