El professorat de l’escola ElPuig d’Esparreguera escriu un article sobre RitmeNatura en una revista educativa

L'observatori ciutadà RitmeNatura ha visitat tres vegades el FenoCentre ElPuig d'Esparreguera en els darrers 3 anys, en el context dels projectes FenoTwin i FenoAula. Font: Lídia Quevedo
L'observatori ciutadà RitmeNatura ha visitat tres vegades el FenoCentre ElPuig d'Esparreguera en els darrers 3 anys, en el context dels projectes FenoTwin i FenoAula. Font: Lídia Quevedo

«Alambique: didáctica de las ciencias experimentales» és una revista trimestral, digital i física de l’editorial Graó que desenvolupa, des de 1994, una labor divulgativa entre el professorat i els especialistes de biologia, física i química, identificant-se amb una línia de reflexió plural i oberta. Es defineix com una eina professional de coneixement, comunicació i acció que permet estar al dia i resoldre els problemes pràctics i teòrics a l’aula. Aquí, a l’aula, és on comencen tots les iniciatives de la vessant educativa de l’observatori RitmeNatura i el projecte FenoAula, una de les darreres, ha acabat en la 113ena publicació d’aquesta històrica revista pedagògica, pertanyent als mesos de juliol, agost i setembre.

Les docents Lídia Quevedo, Jordi PrimsTània Ollé de l’escola Cooperativa ElPuig d’Esparreguera han publicat l’article «Siguiendo el ritmo de la naturaleza: una actividad de ciencia ciudadana sobre fenología» referent a la seva experiència amb els programes educatius de RitmeNatura. Aquest institut ha format part dels dos últims projectes de l’observatori (FenoTwin i FenoAula), esdevenint un dels primers FenoCentres de Catalunya i mantenint-se com a tal en la segona generació de la xarxa.

De fet, l’alumnat de secundària d’aquesta escola del Baix Llobregat no només ha participat de forma activa i constant en RitmeNatura durant dos cursos, sinó que també van crear, de manera totalment autònoma i desinteressada, un magnífic interactiu web sobre la fenologia de les plantes del seu entorn. D’aquesta manera van demostrar la seva gran implicació i motivació; ara els ha seguit el seu professorat.

Edició 113 de la revista "Alabrique: didáctica de las ciencias experimentales", on apareix l'article sobre RitmeNatura que ha publicat el professorat d'Esparreguera. Font: Escola Cooperativa ElPuig
Edició 113 de la revista "Alabrique: didáctica de las ciencias experimentales", on apareix l'article sobre RitmeNatura que ha publicat el professorat d'Esparreguera. Font: Escola Cooperativa ElPuig

L’article de la Lídia, el Jordi i la Tània presenta què és la fenologia i per què és important estudiar-la com a indicadora dels efectes del canvi climàtic sobre la biodiversitat. Un cop feta aquesta introducció, se centra en desenvolupar l’activitat realitzada per ells mateixos i l’equip de RitmeNatura amb l’alumnat de secundària de l’escola Cooperativa El Puig en 3 etapes:

  1. Formació inicial en claus dicotòmiques i problemàtiques climàtiques: desenvolupada del professorat d’ElPuig abans del taller de RitmeNatura i englobat en el projecte interdisciplinar Planet Earth.
  2. Interlocució i formació sobre fenologia: dut a terme per l’equip didàctic de l’observatori mitjançant un taller teòric-pràctic d’observació fenològica amb la plataforma iNaturalist.
  3. Recollida, anàlisi i comunicació de les dades: realitzada per l’alumnat durant el curs i materialitzada en l’entrega de diplomes a la xarxa de FenoCentres en la jornada anual de RitmeNatura.

El professorat d’Esparreguera acaba l’article amb unes conclusions força positives sobre l’experiència viscuda: «Participant en RitmeNatura, la classe de 2n d’ESO ha recollit dades significatives del nostre entorn que permeten una aproximació a la feina diària d’un equip científic i a veure els problemes amb els que s’enfronta […], permetent-nos avançar en el desenvolupament d’una cultura científica per a tot l’alumnat«.

Podeu recuperar l’article sencer a continuació:

altres notícies