Primera cota 3.000 de RitmeNatura

Mosaic amb 54 de les millors observacions fenològiques rebudes a l'observatori RitmeNatura durant el mes de març de 2024. Font: Voluntariat de RitmeNatura a iNaturalist

L’augment de participació en RitmeNatura per part del seu voluntariat és tant pronunciat com sostingut en el temps. Els darrers anys han anat arribant observacions fenològiques a aquest observatori ciutadà com si es tractés d’una cascada que no deixa de brollar aigua, sinó que en època de sequera cada cop ho fa amb més passió […]