Castanyer

El castanyer (Castanea sativa) és un arbre forestal caducifoli de la família de les fagàcies, originari dels voltants del Mediterrani. A Catalunya es troba tan conreat com naturalitzat. És un arbre del qual, a més de la fusta, se n’aprofiten els fruits, les castanyes. Una regió on abunden els castanyers és un castanyer, castanyeda o castanyereda. Port: És un arbre molt gran, […]

Bruguerola

La bruguerola, bronsa o sap (Calluna vulgaris) és un arbust de la família de les ericàcies. Pot trobar-se a gran part d’Europa (encara que a la zona mediterrània no és massa freqüent), a Turquia i esporàdicament al Marroc. A Catalunya prolifera sobretot als Pirineus i als Prepirineus tot i que també és abundant a la zona de Les Gavarres. Viu en brolles, landes i matollars, especialment en sòls àcids, no calcaris i assolellats. […]

Bedoll

El bedoll, beç o bedoll comú (Betula pendula) és un arbre caducifoli de la família de les betulàcies. Es troba a quasi tot Europa (especialment als països nòrdics on arriba a formar grans boscos), a gran part d’Àsia, al nord d’Amèrica i al nord d’Àfrica. A nivell ibèric, el trobem des de l’extrem oriental dels Pirineus fins a Galícia, així com a altres serralades […]

Bàlec

El bàlec o escoba (Cytisus oromediterraneus) és un arbust molt ramificat de branques rígides, gairebé sense fulles, que generalment creix formant mates muntanyoses. És de la família de les lleguminoses i sembla una ginesta nana, ja que no supera els 80 cm d’alçària. Fa coixinets a les landes de muntanya, en sòls silicis, especialment a solana, als estatges subalpí i alpí. Sol […]