Card image

Segueix el ritme de la natura

Què fem? / What we do?


La fenologia és l’observació dels canvis estacionals en les plantes i els animals, tals com la floració, l’aparició d’insectes i la migració de les aus. Els canvis en els ritmes de la natura donen molta informació als científics sobre els efectes que el canvi climàtic produeix sobre els ecosistemes naturals, però calen sèries temporals llargues, homogènies, validades i ben repartides geogràficament per tot el territori. Es necessiten ciutadans amants de la natura que vulguin aprendre a fer observacions fenològiques i ajudar els científics a estudiar els impactes del canvi climàtic sobre les plantes, els animals i els éssers vius en general.
Més informació: info@ritmenatura.cat


Phenology is the observation of seasonal changes in plants and animals, such as flowering, the appearance of insects and migrating birds. The changes in the rhythms of nature give information to scientists about the effects that climate change will have on natural ecosystems, but need longer time series, homogeneous, validated and well spread geographically throughout the country. We need nature lovers who want to learn and make phenological observations that help scientists to study the impacts of climate change on plants, animals and human beings in general.
More information: info@ritmenatura.cat

Darreres observacions

Natusfera

Aquest vídeo mostra com el canvi climàtic altera el ritme de la natura.

En els darrers anys hi ha una menor coincidència entre el moment de màxima floració de les plantes i el moment en què també l’abundància de les papallones és major.

Resultat? A les papallones cada cop els costa més alimentar-se perquè no troben les seves flors i, al seu torn, les plantes deixen de ser pol·linitzades.